BrottGängkriminalitet

Så knäckte polisen den krypterade tjänsten.

Nystandet i Encrochat började under 2017. Den franska polisen hittade vid denna tidpunkt ständigt samma telefoner vid tillslag mot den organiserade brottsligheten. Den franska polisen kopplade därför in Europol och Operation Venetic inleddes. Under våren 2020 knäckte de koden och den största auktionen mot Europas gangstervärld göras.

Så knäckte polisen den krypterade tjänsten – allt du velat veta om Encrochat.

Beställningar av mord, namn på gängledare och drogsmuggling. Detta är bara några exempel på vad poliser runt om i Europa fick insyn i när, man till slut knäckte den krypterade tjänsten.

Telefonernas innehåll

Den telefon som de kriminella använde sig av var en spansk modell, BQ Aquaris X2. I telefonen kunde användarna använda en chatt som var krypterad. Det gjorde att det enbart var det kriminella nätverket som kunde komma åt meddelandena. GPS-funktionen, mikrofonen och kameran var även avstängda i det krypterade läget. Detta gjorde att myndigheterna inte hade någon chans att spåra eller avlyssna telefonerna. Prenumerationen ska ha kostat 30 000 kronor per år.

Exakt hur den franska polisen lyckades komma åt den krypterade tjänsten finns det idag, mer än ett år senare, ingen information kring. Man har spekulerat om att det rört sig om infiltration. Men det som går att veta med säkerhet är att en del av de servrar som Encrochat använde sig av var belägna i Frankrike och att den franska polisens cyberavdelning, C3N, tillsatte 60 utredare för att komma åt chattnätverket.

Konsekvenser

Den franska polisen kunde med hjälp av Encrochat ta del av miljontals av meddelanden som aldrig var tänka att ses av andra än de som fått tillgång till nätverket. Eftersom man ansåg att tjänsten var så pass säker var de kriminella anhängarna frikostiga med att använda namn samt planering av olika brottsliga handlingar, vilket bidrog till att enbart Sverige kunnat frihetsberöva över hundra personer för allvarlig och grov brottslighet.

60 till 70 personer blev gripna även under våren 2020 för planerad brottslighet under det kommande halvåret. De planerade brotten skulle ha ägt rum i Stockholm. Majoriteten av dem skulle ha rört sig om planerade skjutningar som ska ha grundat sig i konflikter på narkotikamarknaden.

Beställningsmord

På Polisens hemsida beskriver Emil Eisersjö, sektionschef på underrättelseenheten vid Noa, att Encrochat bidragit till att de fått mer insyn i hur pass förekommande det är med beställningsmord. Han beskriver att de genom Encrochats material kunnat utläsa att varannat mord som begåtts är ett beställningsmord. I chatten har beställningen blivit utlagd och allt som oftast begås mordet av någon ung person långt ned i hierarkin i det kriminella nätverket.

Den svenska polisen menar att Encrochat har lett till en kartläggning. En kartläggning av såväl den svenska som europeiska organiserade brottsligheten som tidigare inte varit inom räckhåll.

Kryptering – Att kommunicera i koder eller på annat vis göra informationen oläslig för de som inte ska kunna läsa den.

Källförteckning:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/oktober/over-100-frihetsberovade-efter-encrochat/
https://www.expressen.se/nyheter/expressen-fordjupning/slog-till-mot-gangstervarlden-sa-knackte-polisen-koderna/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-lyckades-komma-at-kriminellas-meddelanden-i-krypterad-tjanst

 

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to top button